Nacházíte se zde: Knihovna Třebětice » Služby knihovny

 

Knihovna Kroměřížska zapůjčuje pravidelně

naší knihovně knihy z výměnného fondu.

 

 

 

 

Knihovna poskytuje tyto služby:

 


  • Volný výběr knih z vlastního fondu knihovny
  • Půjčování knih z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska
  • Rezervace knih
  • Prodloužení výpůjček
  • Poskytování informačních služeb
  • Veřejný internet – ve výpůjčních hodinách
                          

 

 
 Všechny tyto služby poskytuje knihovna zdarma!
 
 

Registrovaní i neregistrovaní uživatelé se řídí platným Knihovním řádem,

 

který je vyvěšen v knihovně!